Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 314 přístupů1-2hod.: 282 přístupů2-3hod.: 61 přístupů3-4hod.: 0 přístupů4-5hod.: 0 přístupů5-6hod.: 0 přístupů6-7hod.: 0 přístupů7-8hod.: 0 přístupů8-9hod.: 0 přístupů9-10hod.: 0 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
219
Max.
314
Měsíční graf
Sobota 04.05.2024: 1461 přístupůNeděle 05.05.2024: 2044 přístupůPondělí 06.05.2024: 1155 přístupůÚterý 07.05.2024: 1627 přístupůStředa 08.05.2024: 1672 přístupůČtvrtek 09.05.2024: 1188 přístupůPátek 10.05.2024: 1672 přístupůSobota 11.05.2024: 1378 přístupůNeděle 12.05.2024: 912 přístupůPondělí 13.05.2024: 1498 přístupůÚterý 14.05.2024: 1278 přístupůStředa 15.05.2024: 1531 přístupůČtvrtek 16.05.2024: 1500 přístupůPátek 17.05.2024: 736 přístupůSobota 18.05.2024: 1836 přístupůNeděle 19.05.2024: 2276 přístupůPondělí 20.05.2024: 984 přístupůÚterý 21.05.2024: 3327 přístupůStředa 22.05.2024: 2855 přístupůČtvrtek 23.05.2024: 1311 přístupůPátek 24.05.2024: 1084 přístupůSobota 25.05.2024: 1099 přístupůNeděle 26.05.2024: 2181 přístupůPondělí 27.05.2024: 657 přístupů
Prům.
1552.6
Max.
3327
123456789012345678901234
Na Webu: 145 uživ.

Počasí na 4 dny
Informace

Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů

Znak Květnice

Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů obce Květnice.Od paní Mellerové:

Krajský úřad středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Simona Jandurová

Zborovská 11

150 21  Praha 5

                                                                                                V Květnici, 4. března 2009

 

Věc: Vyjádření k oznámení záměru Rezidenční bydlení Zahrady Květnice – řízení EIA

 

       1. Záměr uvažuje o vybudování 242 řadových rod. domů (ŘRD) s celkem 262 bytovými jednotkami – jinde se uvádí ale celkový počet 339 jednotek - zde je první rozpor.  Další je v rozměrech parcel a procentu zastavitelnosti pozemku – nerespektuje územní plán obce, kde se stanoví min. výměra pozemku na RD 450 m2 (v záměru pozemky i jen 160 m2).

        2. Záměr počítá s ŘRD, tedy úzkými parcelami a jen s jedním parkovacím stáním nebo garáží na soukromých pozemcích (plus 91 stání na komunikacích). Avšak není upřesněno kde, protože před ŘRD mají být jen malé neoplocené zahrádky, a tedy není místo na park. stání na pozemku vlastníka ŘRD. Vozidla by tedy  musela parkovat i na jiných než zmíněných 91 stáních na komunikacích… Pravděpodobně v jiných částech obce. Obec Květnice v současné době vyžaduje pro jakoukoliv novou bytovou výstavbu vždy dvě parkovací místa na pozemku vlastníka RD/ŘRD. Investor by měl záměr přepracovat.

       3. Šířka hlavní komunikace je jen 5,5 metrů - tedy nesplňuje požadavky provozu. Ostatní (také úzké)  komunikace společné pro vozidla i chodce, na kterých budou navíc zaparkována vozidla budou velmi nebezpečné. Zpracovatel záměru by měl toto zohlednit.

       4. Dopravní zatížení a napojení záměru na silnice v oblasti – zvýší se na neúnosnou míru provoz na kapacitně a konstrukčně nevyhovujících komunikacích v Květnici, ale hlavně v Sibřině. Této obce se tento záměr dotkne nejvíce, protože tudy vede nejkratší cesta do/z hl. města, i když dopravní zatížení Sibřiny předkladatel podcenil. Záměr uvažuje s využitím nové čtyřproudé komunikace R 1/12 – avšak tato investice není ještě ani ve stádiu zahájení a není ani znám termín, kdy a zda se začne stavět. Naproti tomu předkladatel záměru při hodnocení dopravní zátěže nepočítá s dalšími velkými záměry v Květnici (již probíhající výstavbou RD a ŘRD v těsném sousedství tohoto záměru a bytovými domy Rezidence Flores). Po realizaci všech těchto takto zamýšlených záměrů dojde k totálnímu kolapsu místní dopravy.

        5. Předkladatel záměru podceňuje také znečištění ovzduší, zvýšení hlukové a prachové zátěže v souvislosti s dopravou - a hlavně tím, že neuvažuje v souvislosti s dalšími záměry v dané oblasti.

        6. Záměr pomíjí vliv na krajinu, zábor zemědělské půdy, a to i I. třídy – k čemuž by mělo dojít jen výjimečně (to určitě není tento případ). Uvádí, že zhodnotí území, které je v současné době zaplevelené (majitel se o pozemek řádně nestará).

        7. Záměr počítá s napojení na stávající ČOV, i když je v současnosti kapacitou na hraně, stejně tak zásobování vodou je nedořešené. Není možné tedy, aby investor zahájil práce na záměru před tím, než budou tyto problémy vyřešeny.

8.      8.      Při stavebních pracích na záměru se uvažuje s pracovní dobou od 7 do 21 hod. – to by

výrazně narušilo faktor pohody obyvatel, hlavně obce Sibřina. Doba od 8 do 18 hod a pouze v pracovní dny se jeví přijatelnější.

       Závěr – celý projekt „Zahrady Květnice“ bude mít mnohem větší nepříznivý vliv na životní prostředí, než uvádí záměr, proto by měl být posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

 

JUDr. Karla Mellerová, Do Průhonu 33, 250 84 Květnice

Ing. Marie Štróblová, Do Průhonu 37, 250 84 Květnice

 


Od Ing. Polívky:

Krajský úřad SČ kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

 

K rukám: Ing. Simona Jandurová

Květnice, 28. února 2009

 

 

Věc: Připomínky dle zákona č. 100/2001 k záměru „Rezidenční bydlení Zahrady Květnice“

 

 

Vážení,

podávám tímto připomínky k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

1. B, I., 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

V centru obce Květnice je plánována další výstavba – záměr „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ představující 14 bytových domů s 390 bytovými jednotkami, jehož důsledky se budou kumulovat se zde připomínkovaným záměrem zejména v požadavcích na dopravní obslužnost a infrastrukturu obce, odběr pitné vody a další.  

 

2. B, II., 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

3. změna ÚP (odst. Urbanistická koncepce) stanovuje, že podmínkou další urbanizace území obce je vybudování komunikačního propojení-spojky mezi komunikacemi č. III/01212 a III/33313.

Infrastruktura (chodníky, osvětlení, finální povrch silnice spojující Sibřinu a Květnici) z velké části chybí a služby (obchody, pošta, zdravotní středisko, ..) chybí úplně. Jakým způsobem investor zamýšlí se na dobudování těchto komunikačních a infrastrukturních potřeb obce podílet?

 

3. K části D, I , 1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

V obci chybí chodníky. Jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost chodců na komunikacích během výstavby i po výstavbě?

Obec se má dle plánu zastupitelstva rozrůst na více než 4000 obyvatel. V obci dále chybí mateřská školka i základní škola. S jakou kapacitu mateřské školky záměr uvažuje? Pokryje jen potřeby vlastní výstavby či i potřeby obce? 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Šťavelová 162

Květnice

250 84 Sibřina 

 


[Prům. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 03. 2009 | 5470 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II (09.10.2018)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - odpověď starosty z 27.11.2017 (27.11.2017)
Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod (26.11.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016 (19.05.2016)
Pozvánka na VII. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II (07.11.2012)
Pozvánka na schůzku vedení obce Sibřina s o.s. SOSák 14.11.2012 (07.11.2012)
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA (17.07.2012)
Nové obecní stránky na www.Kvetice.EU (18.01.2011)
Odvoz směsného odpadu 2011 (08.12.2010)
Fotografie z Mikulášské besídky 2010 (07.12.2010)
Ustavující zasedání proběhlo, přinášíme zápis a zvukový záznam (04.12.2010)
Ustavující veřejné zasedání dnes v 19:00 hodin (29.11.2010)
Obec zve děti na Mikulášskou (25.11.2010)
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 29.11.2010 (20.11.2010)
Krajský soud zamítnul stížnost k neplatnosti voleb v Květnici (18.11.2010)
Foto z lampionového průvodu a ohňostroje 2010 (14.11.2010)
ZOK vás s dětmi srdečně zve na nedělní lampionový průvod s ohňostrojem (10.11.2010)
Dobrá zpráva - v Květnici obchod s potravinami (04.11.2010)
Byl napaden výsledek voleb, bude se čekat 20 dní na rozhodnutí soudu (01.11.2010)
Reportáž TV Prima o vykrádání domů v Květnici (31.10.2010)
Policie šetřila krádeže ve statku, spojitost může být i s vykrádáním domů (25.10.2010)
Volby proběhly, co bude dál? (23.10.2010)
Poděkování voličům (18.10.2010)
Výsledky voleb (15.10.2010)
Jsme signatářem Protikorupčního desatera (15.10.2010)
Volební programy S. Plocka, Nezávislí, Stará Květnice, Květnice 1 a Naše Květnice (14.10.2010)
Kdy, kde a v kolik jsou v Květnici volby a Jak hlasovat aby nebyl hlas neplatný (14.10.2010)
Doplnění k Otevřenému dopisu obyvatelům Květnice - koupě obecního úřadu (13.10.2010)
Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II (11.10.2010)
Diskuze s jednotlivými kandidáty (11.10.2010)
Poznatky z vykradených domů v Květnici (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání starého zastupitelstva dnes (07.10.2010)
V Květnici řádili zloději, kdo neměl zamčeno dostali se do domu (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva dne 7.10.2010 v rybárně (02.10.2010)
Představení kandidátů do zastupitelstva obce Květnice - Přehled (02.10.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.9.2010 (30.09.2010)
Odvoz velkoobjemového odpadu (29.09.2010)
Osudová volba pro Květnici (29.09.2010)
Představení kandidáta - Rudolf Trubba (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. František Daniel (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (28.09.2010)
Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Markéta Štrosová (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Jiří Prouza (27.09.2010)
Jaké bude počasí na 4 dny? (26.09.2010)
Informační deska u rybníka (26.09.2010)
Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo (23.09.2010)
Zimní údržba v Květnici (18.09.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.9.2010 (16.09.2010)
Důležité - Brigáda před spuštěním provozu MŠ Sibřina (10.09.2010)
DO TOHOTO SVĚTA (19.08.2010)
Veřejné zasedání dnes 21.7.2010 (21.07.2010)
Přerušení dodávky elektřiny, zítra 1.7.2010 (30.06.2010)
Pitná voda (30.06.2010)
Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10 (22.06.2010)
Dopravní nehoda v Květnici III 8.6.2010 (08.06.2010)
Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu (01.06.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny (27.05.2010)
Připomínky OS a veřejnosti k návrhu 6. změny územního plánu (05.05.2010)
Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Připomínky JUDr. Karly Mellerové k návrhu 6. změny územního plánu (18.04.2010)
Vykradli obecní úřad (15.04.2010)
Dokumentární pořad ČT z cyklu Náš venkov z Květnice bude vysílán v sobotu na ČT2 (13.04.2010)
Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné (13.04.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (31.03.2010)
V Respektu vyšel článek o Květnici (11.03.2010)
Výři v bývalém statku protestují proti územnímu rozhodnutí Rezidence Flores (18.02.2010)
V reportáži ČT se starosta nevyjádřil k nové výstavbě (24.12.2009)
Reportáž ČT o Květnici bude odvysílána dnes (22.12.2009)
Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice (27.11.2009)
Problémy v jedné z částí Květnice a propojenost firem Supernemovitosti a.s., REALco a FLIPPERSTAV (27.11.2009)
Ve středu 18.11.2009 od 19:00 proběhne veřejné zasedání ZOK (12.11.2009)
Květnice bez komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veškerého občanského vybavení v reportáži ČT (11.11.2009)
Květnice má primát ve středočeském kraji (09.11.2009)
Podobně jako v Květnici? - Koupili domy za miliony, přes pole k nim ale nevedou cesty (06.10.2009)
Schůzka k mateřské škole v Květnici (21.09.2009)
Bylo - nebylo, aneb na minulém veřejném zasedání 27.8.09 (02.09.2009)
Co je podle Fadesy patrový dům? (10.08.2009)
Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu (06.08.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo (30.07.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores již v úterý! (24.07.2009)
REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE (10.07.2009)
Výsledky místního referenda v Květnici (29.06.2009)
Otázky místního referenda dne 28.6.2009 (28.06.2009)
Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009 (23.06.2009)
Představení projektu Fadesa na obci před referendem? (18.06.2009)
Článek z deníku E15 Mladé fronty o Květnici a dalších obcích co chtějí referendum (02.06.2009)
Usnesení zastupitelstva o konání místního referenda (01.06.2009)
Představení programu region Pošembeří (28.05.2009)
Představení projektu Zahrady Květnice veřejnosti 21.5.2009 (20.05.2009)
Letecké snímky Květnice (27.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Sibřina (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice (10.03.2009)
Další hromadná plánovaná výstavba Zahrady Květnice oznámena (04.03.2009)
Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003 (11.02.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 5.2.2009 (06.02.2009)
Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009 (05.02.2009)
Poslední stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Další stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici (05.02.2009)
Obec připomínkovala řízení EIA - statek (02.02.2009)
Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009 (26.01.2009)
Rozklad výnosů z bývalé skládky (12.12.2008)
Rekonstrukce komunikace K Sibřině (06.10.2008)
Hejtman Středočeského kraje se staví v Květnici (25.08.2008)
Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008 (11.07.2008)
Vítejte na nových stránkách kvetnice.info! (02.07.2008)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Květnice prosinec 2006 - 10
Květnice I - kaplička na návsi
zobrazení: 4010
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 25197
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Přesný čas


Svátky
Dnes je 27. 05. 2024
Svátek slaví Valdemar, zítra Vilém

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server