Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 24 přístupů1-2hod.: 24 přístupů2-3hod.: 31 přístupů3-4hod.: 51 přístupů4-5hod.: 115 přístupů5-6hod.: 135 přístupů6-7hod.: 52 přístupů7-8hod.: 75 přístupů8-9hod.: 118 přístupů9-10hod.: 108 přístupů10-11hod.: 22 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
68.6
Max.
135
Měsíční graf
Pátek 21.06.2024: 8011 přístupůSobota 22.06.2024: 7326 přístupůNeděle 23.06.2024: 6972 přístupůPondělí 24.06.2024: 6866 přístupůÚterý 25.06.2024: 3276 přístupůStředa 26.06.2024: 934 přístupůČtvrtek 27.06.2024: 1128 přístupůPátek 28.06.2024: 859 přístupůSobota 29.06.2024: 216 přístupůNeděle 30.06.2024: 403 přístupůPondělí 01.07.2024: 472 přístupůÚterý 02.07.2024: 219 přístupůStředa 03.07.2024: 557 přístupůČtvrtek 04.07.2024: 638 přístupůPátek 05.07.2024: 1104 přístupůSobota 06.07.2024: 1702 přístupůNeděle 07.07.2024: 1164 přístupůPondělí 08.07.2024: 2091 přístupůÚterý 09.07.2024: 2167 přístupůStředa 10.07.2024: 1802 přístupůČtvrtek 11.07.2024: 2618 přístupůPátek 12.07.2024: 1917 přístupůSobota 13.07.2024: 1371 přístupůNeděle 14.07.2024: 755 přístupů
Prům.
2273.7
Max.
8011
123456789012345678901234
Na Webu: 22 uživ.

Počasí na 4 dny
Informace

Připomínky JUDr. Karly Mellerové k návrhu 6. změny územního plánu

Znak Květnice

Zastupitelstvo obce Květnice

Obecní úřad

K Dobročovicům 35

250 84  Květnice 

                                                                      V Květnici dne 18. dubna 2010

Věc: Připomínky a námitky k zadání 6. změny územního plánu obce KvětnicePředně je nutné konstatovat, že toto zadání je v rozporu s usnesením Zastupitelstva obce Květnice a místního referenda z roku 2009, kdy bylo stanoveno, že příští změna územního plánu bude pořízena POUZE za účelem jasného vymezení regulativů platných pro rozvoj obce, které by definovaly podmínky, za kterých lze v obci provádět jakoukoliv výstavbu.

 

Přesto došlo k vypracování záměru-zadání 6. změny územního plánu obce Květnice, která se o regulativech zmiňuje jen okrajově, nedefinuje kriteria tak jak vyplynula z referenda a byla stanovena usnesením, ale naopak je zadáno 10 změn. Proto podávám tyto připomínky a žádám zastupitelstvo obce, aby se jimi zabývalo a očekávám jejich zohlednění v dalším postupu řízení o 6. změně územního plánu obce Květnice a v zákonné lhůtě odpověď na mé podněty.

 

Změna 1: území Na Ladech – změna druhu pozemku z orné půdy na zahrady – zde je nebezpečí, že v okamžiku, až bude tato změna provedena, požádají majitelé o změnu druhu pozemku ze zahrady na čistě obytnou zónu. Protože je pozemek vlastněn několika majiteli a šířka jednotlivých parcel je malá – obávám se, že na takovýchto pozemcích by přicházela v úvahu výstavba řadových RD – tedy opět další navýšení počtu obyvatel obce za situace naprosté absence jakékoliv občanské vybavenosti (kromě restauračních zařízení).

 

Změna 2: v zadání je chyba, protože parc. čís. 649/3 (o rozloze cca 1400 m2) patří obci a v katastru má určení urnový háj. Zadavatelé této změny však měli na mysli jiný, větší pozemek (cca 3000 m2) a jeho majitelé chtějí tento pozemek (označený jako orná půda) přeměnit na území čistě obytné a lze se domnívat, že právě proto, že úředně jde o ornou půdu, nebudou při procesu schvalování problémy. Pozemek je však ve skutečnosti zalesněný. Vykácení již vzrostlých dřevin by bylo v rozporu se zásadami ochrany životního prostředí. Z toho důvodu nesouhlasím s touto změnou. V úvahu by přicházelo jen, aby se u tohoto území změnilo určení z orné půdy na les, a tím se i do budoucna vyloučily jakékoliv spekulace s tímto územím. Dovoluji si připomenou, že majitelé kupovali tento pozemek před lety s oddůvodněním, že chtějí pouze výběh pro psy a nehodlají na tomto pozemku nic stavět..

 

Změna č. 3  - ačkoliv v zásadě by této změně nebylo co vytknout, odporuje výsledkům míst. Referenda a usnesení ZOK – žádám vyřadit.

 

Změna č. 4: jako u změny č. 3

 

Změna č. 5: jako u změny č. 3

 

Změna č. 6: jako u změny č. 3

 

Změna č. 7 zadavatel chce změnu z orné půdy na čistě obytné území. Protože se jedná o velmi úzký pozemek (sousedí s biokoridorem) podél ulice V Zelených, opět by se bohužel dal využít jen na další řadové domy s minimálními parcelami, což by obci kromě navýšení počtu obyvatel a problémům s parkováním, nepřineslo žádný pozitivní výsledek.Navrhuji vyřadit.

 

Změna č. 8: dtto jako u změny č. 3 V současné době je pozemek využíván jako park, nejde o vodní plochu (kromě toku potoka). Nevidím žádný závažný důvod, proč situaci měnit – snad jen by mohlo jít o snahu někdy v budoucnu zlegalizovat již dávno stojící stavbu „rybárny“.

 

Změna č. 9: Z obecného hlediska nejsem proti jakékoliv výstavbě sportovišť v obci, ovšem pouze na místech, která jsou k tomu určená již platným územním plánem. V historickém centru obce má být náves a sportoviště se sem nehodí. Náves měla v minulosti jiné určení a mělo by tomu být i v dnešní době. To hřiště tam už sice před lety bylo, ale zaniklo postupně díky nezájmu právě těch lidí, kteří ho tam postavili nyní. Navíc je naprosto nepřípustné, aby se touto změnou legalizovala černá stavba, navíc na pozemku, který dotyčným stavebníkům vůbec nepatří. Pokud jsou mé informace správné, tak dokonce Stavební úřad Úvaly byl vyzván nadřízeným orgánem, aby nařídil řízení o odstranění této černé stavby. Pokud bychom připustili touto změnou takovouto zpětnou legalizaci již stojícího hřiště, mohlo by to v budoucnu znamenat nebezpečný precedens. Kdokoliv by kdekoliv, a třeba i na cizím nebo dokonce obecním pozemku,  postavil cokoliv (byť i z bohulibých důvodů) a své počínání by obhajoval právě tímto případem. Navrhuji tedy tuto změnu vyřadit.

 

Změna č. 10: změna v lokalitě projektu  Zahrady Květnice – investor má již dnes schválený dostatečně rozsáhlý pozemek k realizaci svých záměrů. Kromě téměř zanedbatelné občanské vybavenosti (pokrývající jen potřeby obyvatel tohoto obytného souboru), neposkytne obci nic, co by obci pomohlo vyřešit svízelnou situaci jejích obyvatel. Zhorší dopravu a zvýší sociální napětí mezi obyvateli (MŠ, ZŠ, zdravotní péče, služby..). Proto navrhuji:

a)      Vyřadit ze změny tu část území, kterou investor chce přeměnit na čistě obytné území.

b)      Část, kde chce investor změnit způsob využití z pěstitelské a zahrádkové plochy na plochy veřejného vybavení (u sportovišť) – zde viz stanovisko ke změně č. 3.

 

Závěr – navrhuji, aby byly v 6. změně Územního plánu obce Květnice přesně definovány regulativy platné pro výstavbu v katastru obce, a to přesně v souladu se závěry místního referenda a z usnesení ZOK v této věci. S přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám k jednotlivým změnám navrhuji ostatní změny (označené jako č. 1 až č. 10) vyřadit z těchto důvodů. Tím se celé řízení o změně ÚP zrychlí a co nejdříve tak budou nastaveny jasné parametry a podmínky výstavby, které vyloučí jakékoliv rozdílné interpretace kriterií pro výstavbu v naší obci některými investory.

        JUDr. Karla Mellerová


[Prům. známka: 5,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 04. 2010 | 6904 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II (09.10.2018)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - odpověď starosty z 27.11.2017 (27.11.2017)
Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod (26.11.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016 (19.05.2016)
Pozvánka na VII. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II (07.11.2012)
Pozvánka na schůzku vedení obce Sibřina s o.s. SOSák 14.11.2012 (07.11.2012)
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA (17.07.2012)
Nové obecní stránky na www.Kvetice.EU (18.01.2011)
Odvoz směsného odpadu 2011 (08.12.2010)
Fotografie z Mikulášské besídky 2010 (07.12.2010)
Ustavující zasedání proběhlo, přinášíme zápis a zvukový záznam (04.12.2010)
Ustavující veřejné zasedání dnes v 19:00 hodin (29.11.2010)
Obec zve děti na Mikulášskou (25.11.2010)
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 29.11.2010 (20.11.2010)
Krajský soud zamítnul stížnost k neplatnosti voleb v Květnici (18.11.2010)
Foto z lampionového průvodu a ohňostroje 2010 (14.11.2010)
ZOK vás s dětmi srdečně zve na nedělní lampionový průvod s ohňostrojem (10.11.2010)
Dobrá zpráva - v Květnici obchod s potravinami (04.11.2010)
Byl napaden výsledek voleb, bude se čekat 20 dní na rozhodnutí soudu (01.11.2010)
Reportáž TV Prima o vykrádání domů v Květnici (31.10.2010)
Policie šetřila krádeže ve statku, spojitost může být i s vykrádáním domů (25.10.2010)
Volby proběhly, co bude dál? (23.10.2010)
Poděkování voličům (18.10.2010)
Výsledky voleb (15.10.2010)
Jsme signatářem Protikorupčního desatera (15.10.2010)
Volební programy S. Plocka, Nezávislí, Stará Květnice, Květnice 1 a Naše Květnice (14.10.2010)
Kdy, kde a v kolik jsou v Květnici volby a Jak hlasovat aby nebyl hlas neplatný (14.10.2010)
Doplnění k Otevřenému dopisu obyvatelům Květnice - koupě obecního úřadu (13.10.2010)
Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II (11.10.2010)
Diskuze s jednotlivými kandidáty (11.10.2010)
Poznatky z vykradených domů v Květnici (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání starého zastupitelstva dnes (07.10.2010)
V Květnici řádili zloději, kdo neměl zamčeno dostali se do domu (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva dne 7.10.2010 v rybárně (02.10.2010)
Představení kandidátů do zastupitelstva obce Květnice - Přehled (02.10.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.9.2010 (30.09.2010)
Odvoz velkoobjemového odpadu (29.09.2010)
Osudová volba pro Květnici (29.09.2010)
Představení kandidáta - Rudolf Trubba (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. František Daniel (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (28.09.2010)
Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Markéta Štrosová (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Jiří Prouza (27.09.2010)
Jaké bude počasí na 4 dny? (26.09.2010)
Informační deska u rybníka (26.09.2010)
Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo (23.09.2010)
Zimní údržba v Květnici (18.09.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.9.2010 (16.09.2010)
Důležité - Brigáda před spuštěním provozu MŠ Sibřina (10.09.2010)
DO TOHOTO SVĚTA (19.08.2010)
Veřejné zasedání dnes 21.7.2010 (21.07.2010)
Přerušení dodávky elektřiny, zítra 1.7.2010 (30.06.2010)
Pitná voda (30.06.2010)
Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10 (22.06.2010)
Dopravní nehoda v Květnici III 8.6.2010 (08.06.2010)
Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu (01.06.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny (27.05.2010)
Připomínky OS a veřejnosti k návrhu 6. změny územního plánu (05.05.2010)
Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Vykradli obecní úřad (15.04.2010)
Dokumentární pořad ČT z cyklu Náš venkov z Květnice bude vysílán v sobotu na ČT2 (13.04.2010)
Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné (13.04.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (31.03.2010)
V Respektu vyšel článek o Květnici (11.03.2010)
Výři v bývalém statku protestují proti územnímu rozhodnutí Rezidence Flores (18.02.2010)
V reportáži ČT se starosta nevyjádřil k nové výstavbě (24.12.2009)
Reportáž ČT o Květnici bude odvysílána dnes (22.12.2009)
Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice (27.11.2009)
Problémy v jedné z částí Květnice a propojenost firem Supernemovitosti a.s., REALco a FLIPPERSTAV (27.11.2009)
Ve středu 18.11.2009 od 19:00 proběhne veřejné zasedání ZOK (12.11.2009)
Květnice bez komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veškerého občanského vybavení v reportáži ČT (11.11.2009)
Květnice má primát ve středočeském kraji (09.11.2009)
Podobně jako v Květnici? - Koupili domy za miliony, přes pole k nim ale nevedou cesty (06.10.2009)
Schůzka k mateřské škole v Květnici (21.09.2009)
Bylo - nebylo, aneb na minulém veřejném zasedání 27.8.09 (02.09.2009)
Co je podle Fadesy patrový dům? (10.08.2009)
Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu (06.08.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo (30.07.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores již v úterý! (24.07.2009)
REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE (10.07.2009)
Výsledky místního referenda v Květnici (29.06.2009)
Otázky místního referenda dne 28.6.2009 (28.06.2009)
Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009 (23.06.2009)
Představení projektu Fadesa na obci před referendem? (18.06.2009)
Článek z deníku E15 Mladé fronty o Květnici a dalších obcích co chtějí referendum (02.06.2009)
Usnesení zastupitelstva o konání místního referenda (01.06.2009)
Představení programu region Pošembeří (28.05.2009)
Představení projektu Zahrady Květnice veřejnosti 21.5.2009 (20.05.2009)
Letecké snímky Květnice (27.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Sibřina (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice (10.03.2009)
Další hromadná plánovaná výstavba Zahrady Květnice oznámena (04.03.2009)
Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003 (11.02.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 5.2.2009 (06.02.2009)
Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009 (05.02.2009)
Poslední stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Další stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici (05.02.2009)
Obec připomínkovala řízení EIA - statek (02.02.2009)
Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009 (26.01.2009)
Rozklad výnosů z bývalé skládky (12.12.2008)
Rekonstrukce komunikace K Sibřině (06.10.2008)
Hejtman Středočeského kraje se staví v Květnici (25.08.2008)
Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008 (11.07.2008)
Vítejte na nových stránkách kvetnice.info! (02.07.2008)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Rekonstrukce hlavní komunikace - 5
Znovu rozbourání obrubníků 6.10.2008
zobrazení: 4189
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 26773
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Přesný čas


Svátky
Dnes je 14. 07. 2024
Svátek slaví Karolína, zítra Jindřich

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server