Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 59 přístupů1-2hod.: 0 přístupů2-3hod.: 0 přístupů3-4hod.: 0 přístupů4-5hod.: 0 přístupů5-6hod.: 0 přístupů6-7hod.: 0 přístupů7-8hod.: 0 přístupů8-9hod.: 0 přístupů9-10hod.: 0 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
59
Max.
59
Měsíční graf
Úterý 26.03.2024: 1069 přístupůStředa 27.03.2024: 1862 přístupůČtvrtek 28.03.2024: 1618 přístupůPátek 29.03.2024: 2513 přístupůSobota 30.03.2024: 1189 přístupůPondělí 01.04.2024: 1540 přístupůÚterý 02.04.2024: 927 přístupůStředa 03.04.2024: 1134 přístupůČtvrtek 04.04.2024: 1629 přístupůPátek 05.04.2024: 1134 přístupůSobota 06.04.2024: 1280 přístupůNeděle 07.04.2024: 1100 přístupůPondělí 08.04.2024: 1021 přístupůÚterý 09.04.2024: 1179 přístupůStředa 10.04.2024: 1005 přístupůČtvrtek 11.04.2024: 1433 přístupůPátek 12.04.2024: 1465 přístupůSobota 13.04.2024: 601 přístupůNeděle 14.04.2024: 850 přístupůPondělí 15.04.2024: 724 přístupůÚterý 16.04.2024: 1012 přístupůStředa 17.04.2024: 2075 přístupůČtvrtek 18.04.2024: 1224 přístupůPátek 19.04.2024: 59 přístupů
Prům.
1235.1
Max.
2513
123456789012345678901234
Na Webu: 34 uživ.

Počasí na 4 dny
Informace

Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu

Přijďte k místnímu referendu v Květnici!

Vzhledem k excesům starosty obce Květnice při vyhlašování a po konání místního referenda a dále vzhledem k opakovanému neinformování občanů a nedemokratickému chování na veřejných zasedáních jsem se rozhodl zaslat starostovi tento otevřený dopis.Ladislav Rathouský

starosta obce Květnice

Na Ladech 14

250 84  Květnice

 

V Květnici 30. července 2009

Věc: Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu

Pane starosto,

     události posledních dvou měsíců podnítily občany, aby se ptali na otázky spojené s fungováním obce, o dalším osudu nás všech. Přišli na veřejná zasedání, aby vyslechli stanovisko zastupitelů, ale aby se také vyjádřili k věcem veřejným, na což mají právo. Vyjadřovat se chtěli i konkrétně k jednotlivým bodům, které byly na programu veřejného zasedání. Vy jste jim ale toto právo upřel, s tím, že k tomu bude prostor až v závěrečné diskusi. Tedy po hlasování zastupitelů k těmto věcem. Konkrétně na zasedání 25.6.09 bylo na programu zasedání 12 bodů a jednání začalo ve 20:45 byl prostor pro diskusi desetiminutový od 22:55 do 23:05, kdy jste zasedání ukončil. S tímto nemůžeme jako občané souhlasit - Vaše jednání není demokratické. Zamyslete se prosím nad tím, nejenom z hlediska zákona a právních norem naší země, ale i z hlediska morálního a Vaší funkce zastupitele celé obce, kterou Vás občané pověřili.

 

Každý občan má právo vyjádřit svůj názor. Vám občané při volbách v roce 2006 dali mandát nás občany zastupovat ve věcech obecních. Tehdy však pro Vás hlasovala méně než polovina občanů, než by tomu mohlo být potencionálně dnes. Zkrátka zde přibylo dvojnásobně obyvatel, kteří by Vás dnes mohli volit. Ale obec netvoří jen občané, kteří zde mohou volit. V obci je dnes dle Vašeho vyjádření 2200 obyvatel. To je oproti roku 2002, kdy bylo v obci 127 obyvatel více jak sedmnáctinásobný nárůst. A všech 2200 obyvatel nyní zastupujete. Všichni jsou totiž vlastníci svých nemovitostí na území obce, kterou spravujete a hájí si svá práva. Vy jste dostal mandát hájit práva obyvatel své obce, i těch, kteří Vás nevolili a nebo dosud volit nemohou.

 

Proč toto vše předesílám? Protože je zde mnoho důvodných pochyb o tom, čí zájmy vlastně hájíte. Dosud jste se k této otázce oficiálně nevyjádřil. A tak máte možnost. Na veřejných zasedáních jste se k přímým dotazům vyjadřoval vyhýbavě a žádné z Vašich prohlášení k tomuto nebylo prezentováno písemně. Doufám, že mi můžete na následujících 5 jednoduchých otázek také jednoduše odpovědět:

 

?       Proč jste v prvním usnesení hlasoval pro vyhlášení místního referenda a v opravném byl proti?

?       Proč jste sám za obec vydal souhlasné stanovisko k demolici statku a kácení dřevin uvnitř areálu, ještě před výsledkem referenda a dokončení procesu EIA?

?       Proč nebylo na veřejné zasedání 25.6. dáno do programu projednání petice ze dne 16.5.2009   a proč jste nejednali jako zastupitelstvo dle závěru petice, kterou podpořilo 408 občanů?

?       Proč jste nezajistil před prázdninami plnohodnotné veřejné zasedání 25.6.2009 a nepřesunul prezentaci developera na jiný termín než byl tento, před místním referendem?

?       Proč jste do dnešního dne nepředal všechny kopie smluv s developery představitelům občanských sdružení, o které bylo dle zákona 106 žádáno již 23.4.2009?

 

To je pouze zlomek úkonů, kde se domnívám, že jste nejednal v souladu se zájmy občanů. Jsou to závažné věci, ve kterých opakovaně přesvědčujete občany že „bojujete“ za ně, ale výsledky Vaší činnosti (či nečinnosti) hovoří jinak. Například kauza zmařeného prvního termínu referenda. Na obecním úřadě jste se před veřejností ohradil, že jste první termín vyhlášeného místního referenda nezmařil. Pozměněný dokument byl v rozporu s usnesením zastupitelstva podepsán a vyvěšen dne 21.5.2009 na úřední desku Vámi. Máme k tomu jednoznačné důkazy. Dokažte, že tomu je jinak.

Kopec bývalé skládky (2006)

 

Na veřejném zasedání 25.6.2009 jste se k bodu „3) Rozklad skládkovného + použití prostředků“ vyjádřil že: „tento podrobný rozklad, kde jsou to prkotiny“ nepředložíte, a že máme na Vás „dát trestní oznámení“. K předložení tohoto rozkladu jste se zavázal na schůzi 19.3.2009, že jej zpracujete, a to po urgenci na základě žádosti občanů, již z roku 2007. U finančních prostředků získaných obcí ze skládky a jejich následnému použití se jedná o částku v řádu 70 milionů Kč. Tomu Vy říkáte „prkotiny“? Vrcholem Vašeho počínání je to, že toto Vaše vyjádření není v zápisu z veřejného zasedání, ačkoliv o to občané výslovně žádali!

Článek o rezidenci Flores z deníku E15 ze 30.6.2009

 

V ekonomickém deníku E15 ze dne 30.6.2009 jste se vyjádřil že „zde developer vytvoří nové, moderní centrum vesnice, která se stala cílem výstavby řady nových rodinných domků.     Já osobně vidím v Rezidenci FLORES možnost, jak do obce dostat alespoň základní služby    a výrazně zde zlepšit infrastrukturu“. A „vidíte“ že se v petici proti čtrnácti čtyř a pěti podlažním budovám vyjádřilo 408 obyvatel obce a v otázce místního referenda se proti vyjádřilo 292 oprávněných občanů Květnice? Čí zájmy zde tímto prezentujete? Proč jste se jako zastupitelé k výsledku referenda dosud oficiálně nevyjádřili? A kde pane starosto „vidíte“ výrazné zlepšení infrastruktury, když tato není dosud pro předmětný záměr připravena? - naopak by tím záměrem zatížila stávající, již vyčerpanou a nedokončenou infrastrukturu (dopravní infrastruktura, zásobování vodou, kapacita ČOV). Na základě čeho toto veřejně v novinách tvrdíte?

 

Po zkušenosti s firmou Flipperstav, které jste jako starosta nekladl smluvní podmínky pro občanskou vybavenost, jsme žádali jako občanská sdružení ústně dne 23.4.2009 o předložení smluv s developery (smluvní podmínky pro příspěvky na inženýrské sítě). Z 5 žádaných smluv jste nám předal pouze jednu relevantní smlouvu, se společností Fadesa, a to jenom návrh smlouvy. Proto jsme Vás dne 3.6.2009 žádali již písemně o všechny smlouvy, kde jsme Vás žádali o jejich neodkladné předání, nejpozději do lhůty dané zákonem č. 106, kde je stanovena lhůta do 15 dnů. Na veřejném zasedání 25.6.09 jste prohlásil, že smlouvy nám předáte osobně, až po uplynutí správní lhůty 30 dní, ne dříve, a verbálně jste mne napadl, že „Vás nebudu úkolovat!“.... A tím se již dostáváme do roviny osobní. Finance od developerů na výstavbu infrastruktury obce jdou do veřejného rozpočtu. O stavu těchto financí občany neinformujete. Když si tyto informace vyžádáme, jste povinen nám je dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, ve výše uvedené lhůtě poskytnout. Pokud jste zvolil poskytnout nám informace ve smyslu zákona č. 500 (Správní řád), dle příslušných lhůt, měl jste nás o této skutečnosti písemně informovat. Vyprošuji si v tomto smyslu verbální napadání z Vaší strany, na veřejném zasedání. Navíc jste nám tyto smlouvy nepředal všechny, ani v termínu podle lhůt správního řádu.

 

Nepřipomínám v tomto dopise řadu závažných excesů, kterých jste se dopustil při nevyvěšování důležitých dokumentů, Vaší nečinnosti a nevymáhání pohledávek po firmě Flipperstav. Nyní jsou zde ještě důležitější otázky, a to jakým způsobem byly se všemi developery uzavřeny smlouvy a zda nebyly pro obec nevýhodné, také jaké podmínky jste jednotlivým developerům kladl z hlediska potřeb obce a zda jste některé developery nezvýhodňoval. Toto a Vaše samostatné schvalování demolice statku, kácení stromů a souhlasná stanoviska s objemovou výstavbou bytových domů již mají a budou mít nevratné dopady do daleké budoucnosti obce. Na veřejných zasedáních jste dával najevo obavu, aby kroky zastupitelstva k regulaci výstavby nevedly k vymáhání milionových částek developery za snížení hodnoty jejich investic, díky čemuž jste prokazatelně činil kroky proti přijetí regulativů a k neodsouhlasení opravného usnesení k vyhlášení místního referenda, aniž byste si nechal k tomu pro obec zpracovat relevantní právní stanovisko. Nyní se naopak zamyslete nad tím, že na Vás mohou přímo majitelé nemovitostí v Květnici podat hromadnou žalobu,      za snížení hodnoty jejich nemovitostí. Snížení hodnoty nemovitostí by bylo vyčíslitelné v penězích a u cca 650 rodinných domů se může jednat o stovky milionů Kč.

 

Výsledky šetření odboru kontroly Ministerstva vnitra prokázaly porušení zákona při uzavírání smlouvy při prodeji obecního pozemku parc. č. 650 a pracovníci MV poukázali mimo jiné na to, že jste samostatně bez schválení zastupitelů na veřejném zasedání, tedy v rozporu se zákonem uzavřel nejenom smlouvu s tímto developerem, ale je zřejmé, že k tomu došlo i v dalších případech.

 

Pane starosto, myslíte si, že Vaše počínání je důstojné starosty obce o 2200 obyvatelích? Zvažte, zda na řízení takového územního celku, jakým je nyní Květnice stačíte, a zda by nebylo pro obec i občany lepší, abyste ještě před koncem volebního období ze své funkce odstoupil.

 

Očekávám od Vás zveřejnění mého dopisu na úředních deskách

a Vaši písemnou, otevřenou odpověď, rovněž se zveřejněním na úředních deskách.

 

 

S pozdravem,

 

 

Tomáš Hordějčuk

občan Květnice

(mou adresu znáte)


Co si myslíte o práci zastupitelstva?

Vše co dělají, dělají dobře, vážím si jich (Počet hlasů: 52)
(7.41 %)

Obec funguje a to je podstatné (Počet hlasů: 59)
(8.40 %)

Nová část zastupitelstva funguje dobře (Počet hlasů: 5)
(0.71 %)

Nepracují pro obec dobře, je třeba to napravit (Počet hlasů: 11)
(1.57 %)

Mám osobní výhrady k práci starosty (Počet hlasů: 18)
(2.56 %)

Nechci výstavbu vícepodlažních bytových domů v obci! (Počet hlasů: 70)
(9.97 %)

Situace v obci je katastrofální, požaduji nové volby!!! (Počet hlasů: 487)
(69.37 %)Celkem hlasovalo: 702
[Prům. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: Tomáš Hordějčuk | Vydáno dne 06. 08. 2009 | 9111 přečtení | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II (09.10.2018)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - odpověď starosty z 27.11.2017 (27.11.2017)
Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod (26.11.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016 (19.05.2016)
Pozvánka na VII. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II (07.11.2012)
Pozvánka na schůzku vedení obce Sibřina s o.s. SOSák 14.11.2012 (07.11.2012)
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA (17.07.2012)
Nové obecní stránky na www.Kvetice.EU (18.01.2011)
Odvoz směsného odpadu 2011 (08.12.2010)
Fotografie z Mikulášské besídky 2010 (07.12.2010)
Ustavující zasedání proběhlo, přinášíme zápis a zvukový záznam (04.12.2010)
Ustavující veřejné zasedání dnes v 19:00 hodin (29.11.2010)
Obec zve děti na Mikulášskou (25.11.2010)
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 29.11.2010 (20.11.2010)
Krajský soud zamítnul stížnost k neplatnosti voleb v Květnici (18.11.2010)
Foto z lampionového průvodu a ohňostroje 2010 (14.11.2010)
ZOK vás s dětmi srdečně zve na nedělní lampionový průvod s ohňostrojem (10.11.2010)
Dobrá zpráva - v Květnici obchod s potravinami (04.11.2010)
Byl napaden výsledek voleb, bude se čekat 20 dní na rozhodnutí soudu (01.11.2010)
Reportáž TV Prima o vykrádání domů v Květnici (31.10.2010)
Policie šetřila krádeže ve statku, spojitost může být i s vykrádáním domů (25.10.2010)
Volby proběhly, co bude dál? (23.10.2010)
Poděkování voličům (18.10.2010)
Výsledky voleb (15.10.2010)
Jsme signatářem Protikorupčního desatera (15.10.2010)
Volební programy S. Plocka, Nezávislí, Stará Květnice, Květnice 1 a Naše Květnice (14.10.2010)
Kdy, kde a v kolik jsou v Květnici volby a Jak hlasovat aby nebyl hlas neplatný (14.10.2010)
Doplnění k Otevřenému dopisu obyvatelům Květnice - koupě obecního úřadu (13.10.2010)
Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II (11.10.2010)
Diskuze s jednotlivými kandidáty (11.10.2010)
Poznatky z vykradených domů v Květnici (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání starého zastupitelstva dnes (07.10.2010)
V Květnici řádili zloději, kdo neměl zamčeno dostali se do domu (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva dne 7.10.2010 v rybárně (02.10.2010)
Představení kandidátů do zastupitelstva obce Květnice - Přehled (02.10.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.9.2010 (30.09.2010)
Odvoz velkoobjemového odpadu (29.09.2010)
Osudová volba pro Květnici (29.09.2010)
Představení kandidáta - Rudolf Trubba (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. František Daniel (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (28.09.2010)
Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Markéta Štrosová (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Jiří Prouza (27.09.2010)
Jaké bude počasí na 4 dny? (26.09.2010)
Informační deska u rybníka (26.09.2010)
Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo (23.09.2010)
Zimní údržba v Květnici (18.09.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.9.2010 (16.09.2010)
Důležité - Brigáda před spuštěním provozu MŠ Sibřina (10.09.2010)
DO TOHOTO SVĚTA (19.08.2010)
Veřejné zasedání dnes 21.7.2010 (21.07.2010)
Přerušení dodávky elektřiny, zítra 1.7.2010 (30.06.2010)
Pitná voda (30.06.2010)
Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10 (22.06.2010)
Dopravní nehoda v Květnici III 8.6.2010 (08.06.2010)
Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu (01.06.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny (27.05.2010)
Připomínky OS a veřejnosti k návrhu 6. změny územního plánu (05.05.2010)
Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Připomínky JUDr. Karly Mellerové k návrhu 6. změny územního plánu (18.04.2010)
Vykradli obecní úřad (15.04.2010)
Dokumentární pořad ČT z cyklu Náš venkov z Květnice bude vysílán v sobotu na ČT2 (13.04.2010)
Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné (13.04.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (31.03.2010)
V Respektu vyšel článek o Květnici (11.03.2010)
Výři v bývalém statku protestují proti územnímu rozhodnutí Rezidence Flores (18.02.2010)
V reportáži ČT se starosta nevyjádřil k nové výstavbě (24.12.2009)
Reportáž ČT o Květnici bude odvysílána dnes (22.12.2009)
Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice (27.11.2009)
Problémy v jedné z částí Květnice a propojenost firem Supernemovitosti a.s., REALco a FLIPPERSTAV (27.11.2009)
Ve středu 18.11.2009 od 19:00 proběhne veřejné zasedání ZOK (12.11.2009)
Květnice bez komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veškerého občanského vybavení v reportáži ČT (11.11.2009)
Květnice má primát ve středočeském kraji (09.11.2009)
Podobně jako v Květnici? - Koupili domy za miliony, přes pole k nim ale nevedou cesty (06.10.2009)
Schůzka k mateřské škole v Květnici (21.09.2009)
Bylo - nebylo, aneb na minulém veřejném zasedání 27.8.09 (02.09.2009)
Co je podle Fadesy patrový dům? (10.08.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo (30.07.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores již v úterý! (24.07.2009)
REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE (10.07.2009)
Výsledky místního referenda v Květnici (29.06.2009)
Otázky místního referenda dne 28.6.2009 (28.06.2009)
Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009 (23.06.2009)
Představení projektu Fadesa na obci před referendem? (18.06.2009)
Článek z deníku E15 Mladé fronty o Květnici a dalších obcích co chtějí referendum (02.06.2009)
Usnesení zastupitelstva o konání místního referenda (01.06.2009)
Představení programu region Pošembeří (28.05.2009)
Představení projektu Zahrady Květnice veřejnosti 21.5.2009 (20.05.2009)
Letecké snímky Květnice (27.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Sibřina (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice (10.03.2009)
Další hromadná plánovaná výstavba Zahrady Květnice oznámena (04.03.2009)
Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003 (11.02.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 5.2.2009 (06.02.2009)
Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009 (05.02.2009)
Poslední stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Další stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici (05.02.2009)
Obec připomínkovala řízení EIA - statek (02.02.2009)
Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009 (26.01.2009)
Rozklad výnosů z bývalé skládky (12.12.2008)
Rekonstrukce komunikace K Sibřině (06.10.2008)
Hejtman Středočeského kraje se staví v Květnici (25.08.2008)
Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008 (11.07.2008)
Vítejte na nových stránkách kvetnice.info! (02.07.2008)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Květnice prosinec 2006 - 1
Květnice I - návesní rybník
zobrazení: 3812
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 23761
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Přesný čas


Svátky
Dnes je 19. 04. 2024
Svátek slaví Rostislav, zítra Marcela

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server