Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 33 přístupů1-2hod.: 13 přístupů2-3hod.: 15 přístupů3-4hod.: 18 přístupů4-5hod.: 16 přístupů5-6hod.: 12 přístupů6-7hod.: 9 přístupů7-8hod.: 8 přístupů8-9hod.: 0 přístupů9-10hod.: 0 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
15.5
Max.
33
Měsíční graf
Neděle 30.06.2024: 403 přístupůPondělí 01.07.2024: 472 přístupůÚterý 02.07.2024: 219 přístupůStředa 03.07.2024: 557 přístupůČtvrtek 04.07.2024: 638 přístupůPátek 05.07.2024: 1104 přístupůSobota 06.07.2024: 1702 přístupůNeděle 07.07.2024: 1164 přístupůPondělí 08.07.2024: 2091 přístupůÚterý 09.07.2024: 2167 přístupůStředa 10.07.2024: 1802 přístupůČtvrtek 11.07.2024: 2618 přístupůPátek 12.07.2024: 1917 přístupůSobota 13.07.2024: 1371 přístupůNeděle 14.07.2024: 1919 přístupůPondělí 15.07.2024: 376 přístupůÚterý 16.07.2024: 804 přístupůStředa 17.07.2024: 497 přístupůČtvrtek 18.07.2024: 371 přístupůPátek 19.07.2024: 1061 přístupůSobota 20.07.2024: 549 přístupůNeděle 21.07.2024: 550 přístupůPondělí 22.07.2024: 850 přístupůÚterý 23.07.2024: 124 přístupů
Prům.
1055.3
Max.
2618
123456789012345678901234
Na Webu: 6 uživ.

Počasí na 4 dny
Informace

Bylo - nebylo, aneb na minulém veřejném zasedání 27.8.09

Znak Květnice

Ke konci prázdnin starosta vyhlásil veřejné zasedání. Dne 27.8.2009 od 19:00 hodin bylo v "Rybárně" poměrně dost občanů. Na programu bylo schválení 5. změny územního plánu a projednání zpráv finančního výboru za rok 2008 a 2009. Celkově bylo zasedání hodnoceno jako velmi tristní zejména v tom smyslu že se dosud zastupitelstvo nevyjádřilo k výsledku místního referenda a neplní již několik měsíců přijaté usnesení o změně regulativů v územním plánu. Zasedání se zúčastnili zastupitelé: p. Opichal, p. Trantinová, p. Kulič a p. Slavík. Omluveni byli: p. Rathouský (údajně v nemocnici), p. Štrosová a Řezáčová (dovolené). p. Slavík byl určen zapisovatelem. Do programu byly zařazeny další dva body:

1. Žádost na posouzení krajinného rázu Agenturou ochrany přírody a krajiny, které navrhla zastupitelka M. Štrosová, než odjela na dovolenou

2. Stížnost p. Sťastného (na odstranění plotu na malém pozemku mezi panem Šťastným a areálem mlýna (Hoškovi).

Dále občané prostřednictvím zastupitelky paní Trantinové do programu dodatečně navrhovali zařazení bodu vyjádření k petici a referendu. Paní Trantinová hlasovala pro. Ostatní zastupitelé proti. Neschváleno, hrozilo rozpuštění jednání kvůli neschválenému programu. Po bouřlivé diskusi bylo o programu opětovně hlasováno, tentokrát byli všichni čtyři zastupitelé pro původní program bez bodu vyjádření zastupitelstva k petici a referendu.

K bodům programu (heslovitě):

1. Schválení zadání změny ÚP ("školka")

Bouřlivá diskuse o smyslu umísťování školky do biokoridoru, mimo střed obce, špatná dostupnost.

Námitky občanů: Nutné vybudování sítí - velká investice pro dlouhou vzdálenost, bude tam velký provoz (jedná se o klidovou zónu, úzká komunikace), na dočasné řešení jsou plýtvány prostředky. Co je to dočasné, a na jakou dobu by se toto řešení realizovalo? Na toto nedokázal místostarosta p. Kulič veřejnosti odpovědět. Zastupitelé tedy nemají doposud jasný plán, na jak dlouho by tato stavba měla být v biokoridoru provozována. Návrhy občanů: Vyvolat jednání s Fadesou o nebourání vily, odkoupení pozemku i s vilou. Pan Opichal namítal: "To půjde těžko"... pan Kulič: "Vila není hodnotná"... K. Hošek, M. Polívka: "To není pravda, není třeba zásadních stavebních úprav, vila je již nyní využitelná"... Nakonec i přes všechny námitky a faktickou argumentaci veřejnosti zastupitelé záměr realizace školky a s tím související změny ÚP odhlasovali! Usnesení: 4-0-0 (pro-proti-zdržel se).

2.,3. Finanční zprávy - Výtky občanů k chybám, Usnesení, ze zpráv byla přijata. 4-0-0

4. Krajinný ráz, pan Kulič návrh paní Štrosové přečetl. Posouzení změny krajinného rázu záměrem Rezidence Flores připraví agentura ochrany přírody a krajiny pro obec bezplatně. Přijato. 4-0-0.

5. Stížnost p. Šťastného, který po zastupitelstvu žádá zpřístupnění pozemku 690/9 (odstraněním plotu), který podle něho neoprávněně užívá majitel sousedního pozemku mlýna Zdeněk Hošek. K. Hošek namital, že starosta v minulosti opakovaně slíboval pozemek přenechat panu Hoškovi za zřízení věcného břemene vodoteče na jeho pozemku, aby nedošlo k vykácení stromů na předmětném pozemku. Navíc byl tento bod dán na program veřejného hlasování dodatečně a na toto veřejné zasedání nebyly dotčené strany řádně pozvány. Hlasování 4-0-0 - pro ostranění plotu.

Letecký snímek pozemku 690/9

Situace okolo pozemku 690/9 z katastru nemovitostí

Zvýrazněný pozemek 690/9 z katastru nemovitostí

Jedná se o úzký pruh pozemku o výměře 164 m2 (54x3m) ve vlastnictví obce, který se nachází mezi pozemkem pana Šťastného a pana Hoška. V ose pozemku stojí několik vzrostlých stromů stáří 60 - 80 let, které tvoří přirozenou historickou hranici areálu mlýna. Pozemek je užíván a udržován Hoškovými od roku 1978. Nyní chce pan Šťastný pozemek koupit a nabídl za něj obci významnou částku. Pan Šťastný žádá obec, aby se odstranilo 3m plotu z ulice Na Ladech, čímž by se zcela otevřel přístup na tento obecní pozemek ale zároveň na zahradu Hoškových, kteří na rozhraní svého a obec. pozemku nemají zhotoveno oplocení. Přitom je využití 3m širokého obecního pozemku diskutabilní, na konci tohoto pozemku je vodní tok (bývalá výpust z mlýna jako slepé rameno Výmoly). Ani cestu zde nelze vytvořit, jelikož jsou uprostřed tohoto pozemku vzrostlé stromy a pozemek by byl neprůchozí jelikož končí plotem a vodním tokem. Tyto stromy stojí přímo před okny domu pana Šťastného. Udělejte si o tomto kroku zastupitelstva názor sami, čemu a komu bude poplatný...

Diskuse. A teď POZOR.

K. Hošek: "Vyjádřete se k petici, referendu, je v usnesení 10/8/2009 z 6. zasedani z 23.6.2009!" R. Opichal: "Není tu starosta a v zápisu je že hlasovaní č. 10: neproběhlo"... Bouřlivá diskuse...   V zápisu předmětného usnesení skutečně je že hlasování NEPROBĚHLO. Jenže v usnesení 10/8/2009 je uvedeno, že se ZOK vyjádří k referendu do 14 dnů, kdy tento termín již byl naplněn. Z toho vyplývá, že zastupitelstvo obce Květnice neplní závazná usnesení! 

M. Polívka se tázal p. Opichala: Jaké kroky jste dosud učinil, aby se realizovala 2. otazka referenda (změna ÚP, regulativy)? R. Opichal: "V rozpočtu je málo peněz, takže se nemůže udělat výběrové řizení, protože na z něj vyplývající závazek zpracovat dokumentaci k te změně nejsou penize". Dále bylo občany namítáno, ať je řízení vypsáno tak, aby nebylo závazné. Opichal: "Je to připravené". Z. Binder navrhl: občanskou sbírku. Opichal: "To nevyhlasíme, ale výběrové řízení je připraveno". Na otázku, kdy bude vyhlášeno R. Opichal odpověděl že "v nejbližší době"...

Vážení spoluobčané, posuďte, jakým způsobem jednají a řídí naši obec naši zastupitelé.


Co si myslíte o práci zastupitelstva?

Vše co dělají, dělají dobře, vážím si jich (Počet hlasů: 52)
(7.40 %)

Obec funguje a to je podstatné (Počet hlasů: 60)
(8.53 %)

Nová část zastupitelstva funguje dobře (Počet hlasů: 5)
(0.71 %)

Nepracují pro obec dobře, je třeba to napravit (Počet hlasů: 11)
(1.56 %)

Mám osobní výhrady k práci starosty (Počet hlasů: 18)
(2.56 %)

Nechci výstavbu vícepodlažních bytových domů v obci! (Počet hlasů: 70)
(9.96 %)

Situace v obci je katastrofální, požaduji nové volby!!! (Počet hlasů: 487)
(69.27 %)Celkem hlasovalo: 703
[Prům. známka: 5,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 02. 09. 2009 | 5175 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II (09.10.2018)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - odpověď starosty z 27.11.2017 (27.11.2017)
Pozvánka na X. valnou hromadu spolku Květnice II 3.12.2017 v 17 hod (26.11.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II dne 19.5.2016 (19.05.2016)
Pozvánka na VII. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II (07.11.2012)
Pozvánka na schůzku vedení obce Sibřina s o.s. SOSák 14.11.2012 (07.11.2012)
PETICE PROTI ZRUŠENÍ RODINNÉHO CENTRA ROZMARÝN V BUDOVĚ MŠ SIBŘINA (17.07.2012)
Nové obecní stránky na www.Kvetice.EU (18.01.2011)
Odvoz směsného odpadu 2011 (08.12.2010)
Fotografie z Mikulášské besídky 2010 (07.12.2010)
Ustavující zasedání proběhlo, přinášíme zápis a zvukový záznam (04.12.2010)
Ustavující veřejné zasedání dnes v 19:00 hodin (29.11.2010)
Obec zve děti na Mikulášskou (25.11.2010)
Ustavující zasedání nového zastupitelstva 29.11.2010 (20.11.2010)
Krajský soud zamítnul stížnost k neplatnosti voleb v Květnici (18.11.2010)
Foto z lampionového průvodu a ohňostroje 2010 (14.11.2010)
ZOK vás s dětmi srdečně zve na nedělní lampionový průvod s ohňostrojem (10.11.2010)
Dobrá zpráva - v Květnici obchod s potravinami (04.11.2010)
Byl napaden výsledek voleb, bude se čekat 20 dní na rozhodnutí soudu (01.11.2010)
Reportáž TV Prima o vykrádání domů v Květnici (31.10.2010)
Policie šetřila krádeže ve statku, spojitost může být i s vykrádáním domů (25.10.2010)
Volby proběhly, co bude dál? (23.10.2010)
Poděkování voličům (18.10.2010)
Výsledky voleb (15.10.2010)
Jsme signatářem Protikorupčního desatera (15.10.2010)
Volební programy S. Plocka, Nezávislí, Stará Květnice, Květnice 1 a Naše Květnice (14.10.2010)
Kdy, kde a v kolik jsou v Květnici volby a Jak hlasovat aby nebyl hlas neplatný (14.10.2010)
Doplnění k Otevřenému dopisu obyvatelům Květnice - koupě obecního úřadu (13.10.2010)
Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II (11.10.2010)
Diskuze s jednotlivými kandidáty (11.10.2010)
Poznatky z vykradených domů v Květnici (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání starého zastupitelstva dnes (07.10.2010)
V Květnici řádili zloději, kdo neměl zamčeno dostali se do domu (07.10.2010)
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva dne 7.10.2010 v rybárně (02.10.2010)
Představení kandidátů do zastupitelstva obce Květnice - Přehled (02.10.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.9.2010 (30.09.2010)
Odvoz velkoobjemového odpadu (29.09.2010)
Osudová volba pro Květnici (29.09.2010)
Představení kandidáta - Rudolf Trubba (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. František Daniel (28.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Milan Polívka, Ph.D. (28.09.2010)
Představení kandidáta - Tomáš Hordějčuk (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Markéta Štrosová (27.09.2010)
Představení kandidáta - Ing. Jiří Prouza (27.09.2010)
Jaké bude počasí na 4 dny? (26.09.2010)
Informační deska u rybníka (26.09.2010)
Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo (23.09.2010)
Zimní údržba v Květnici (18.09.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.9.2010 (16.09.2010)
Důležité - Brigáda před spuštěním provozu MŠ Sibřina (10.09.2010)
DO TOHOTO SVĚTA (19.08.2010)
Veřejné zasedání dnes 21.7.2010 (21.07.2010)
Přerušení dodávky elektřiny, zítra 1.7.2010 (30.06.2010)
Pitná voda (30.06.2010)
Žádost starostovi o koše na psí exkrementy + informační desku pro Květnici II - 14.4.10 (22.06.2010)
Dopravní nehoda v Květnici III 8.6.2010 (08.06.2010)
Veřejné zasedání ve čtvrtek 3.6.2010 - Projednání 6. změny územního plánu (01.06.2010)
Volby do Poslanecké sněmovny (27.05.2010)
Připomínky OS a veřejnosti k návrhu 6. změny územního plánu (05.05.2010)
Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Připomínky JUDr. Karly Mellerové k návrhu 6. změny územního plánu (18.04.2010)
Vykradli obecní úřad (15.04.2010)
Dokumentární pořad ČT z cyklu Náš venkov z Květnice bude vysílán v sobotu na ČT2 (13.04.2010)
Obec přistoupí k vymáhání dluhů obyvatel obce za stočné (13.04.2010)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (31.03.2010)
V Respektu vyšel článek o Květnici (11.03.2010)
Výři v bývalém statku protestují proti územnímu rozhodnutí Rezidence Flores (18.02.2010)
V reportáži ČT se starosta nevyjádřil k nové výstavbě (24.12.2009)
Reportáž ČT o Květnici bude odvysílána dnes (22.12.2009)
Zveřejnění dokumentace k procesu EIA záměru Zahrady Květnice (27.11.2009)
Problémy v jedné z částí Květnice a propojenost firem Supernemovitosti a.s., REALco a FLIPPERSTAV (27.11.2009)
Ve středu 18.11.2009 od 19:00 proběhne veřejné zasedání ZOK (12.11.2009)
Květnice bez komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a veškerého občanského vybavení v reportáži ČT (11.11.2009)
Květnice má primát ve středočeském kraji (09.11.2009)
Podobně jako v Květnici? - Koupili domy za miliony, přes pole k nim ale nevedou cesty (06.10.2009)
Schůzka k mateřské škole v Květnici (21.09.2009)
Co je podle Fadesy patrový dům? (10.08.2009)
Otevřený dopis starostovi obce Květnice po proběhlém místním referendu (06.08.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo (30.07.2009)
Veřejné projednání EIA Rezidence Flores již v úterý! (24.07.2009)
REKONSTRUKCE STATKU NA OBJEKTY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE (10.07.2009)
Výsledky místního referenda v Květnici (29.06.2009)
Otázky místního referenda dne 28.6.2009 (28.06.2009)
Odpověď starosty na petici ze dne 16.5.2009 (23.06.2009)
Představení projektu Fadesa na obci před referendem? (18.06.2009)
Článek z deníku E15 Mladé fronty o Květnici a dalších obcích co chtějí referendum (02.06.2009)
Usnesení zastupitelstva o konání místního referenda (01.06.2009)
Představení programu region Pošembeří (28.05.2009)
Představení projektu Zahrady Květnice veřejnosti 21.5.2009 (20.05.2009)
Letecké snímky Květnice (27.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice OS Květnice II (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od občanů (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Sibřina (10.03.2009)
Připomínky k řízení EIA - Rezidenční bydlení Zahrady Květnice od obce Květnice (10.03.2009)
Další hromadná plánovaná výstavba Zahrady Květnice oznámena (04.03.2009)
Architektonický návrh nového centra obce Květnice z roku 2003 (11.02.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 5.2.2009 (06.02.2009)
Pozvánka na veřejné zasedání 5.2.2009 (05.02.2009)
Poslední stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Další stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores (05.02.2009)
Stanovisko OS Květnice II k dokumentaci řízení EIA - Rezidence FLORES v Květnici (05.02.2009)
Obec připomínkovala řízení EIA - statek (02.02.2009)
Dokumentace studie vlivu na ŽP statek (EIA) z 6.1.2009 (26.01.2009)
Rozklad výnosů z bývalé skládky (12.12.2008)
Rekonstrukce komunikace K Sibřině (06.10.2008)
Hejtman Středočeského kraje se staví v Květnici (25.08.2008)
Veřejné jednání s investorem studie výstavby viladomů Na Ladech 10.7.2008 (11.07.2008)
Vítejte na nových stránkách kvetnice.info! (02.07.2008)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Květnice prosinec 2006 - 5
Květnice II - lokalita 560, ulice Devětsilová
zobrazení: 4292
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 27008
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Přesný čas


Svátky
Dnes je 23. 07. 2024
Svátek slaví Libor, zítra Kristýna

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server