Dopis od p. starosty Plocka spolku KII z 9.10.2018, Předmět: dokončení VO Květnice II

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: http://www.kvetnice.eu, Vydáno dne: 09. 10. 2018

Znak Květnice

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jsem z Vaší strany nezaznamenal žádnou reakci na poslední rozhodnutí našeho zastupitelstva ve věci dokončení veřejného osvětlení v lokalitě Květnice II, tak Vám sděluji co vše zastupitelstvo zajistilo:

  1. Rozestavěné dílo VO je převedeno na obec
  2. Je zajištěn souhlas stavebníka i investora s dokončením VO dle původního Stavebního povolení
  3. Projektová dokumentace na výstavbu VO v K II je převedena do vlastnictví obce
  4. Zastupitelstvem je schválena Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby „dokončení VO v K II“
  5. Zastupitelstvem je schválena vzorová „Darovací smlouva pro vlastníky nemovitostí v Květnici II“ na poskytnutí daru obci ve výši 10.000,-Kč na dokončení výstavby VO v K II
  6. Obcí je zřízen transparentní účet u FIO BANKY č. 2901494940/2010 pod názvem „Květnice 2 – dokončení infrastruktury“  
  7. Pokud jej otevřete zjistíte, že jsem na tento účet ze svých prostředků vložil 10.000,-Kč, abych prokázal, že tomuto projektu věřím a mám zájem, aby se v této lokalitě svítilo

 Myslím, že ze strany zastupitelstva obce i mé se udělalo maximum pro realizaci tohoto projektu a nyní je řada především na Vás, abyste v lokalitě, kde žijete tento projekt prezentovali a potřebný podíl prostředků pro dokončení VO v K II mezi sebou vybrali.  V případě, že máte zájem o schůzku, můžeme se sejít, navrhněte termín a místo.

 Zdraví

 St. Plocek