Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 09. 2010

Znak Květnice

Veřejné zasedání 22.9.2010 se nekonalo z důvodů nedostatečného počtu zastupitelů. Nebylo by usnášeníschopné. Starosta odložil obsah projednání na další termín a to 30.9.2010, 18:00 v rybárně. Pokud bude obcí vyhlášeno jinak, budeme zde upřesnění korigovat.