Výsledky místního referenda v Květnici

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 06. 2009

Přijďte k místnímu referendu v Květnici!

Díky všem, kteří přišli k hlasování v místním referendu obce Květnice se toto referendum konané dne 28. června 2009 odevzdaným počtem 298 platných hlasovacích lístků z celkového počtu 686 oprávněných osob dle zákona o referendu podařilo!Podařilo se překročit počtem 298 odevzdaných platných hlasovacích lístků hranici 35% oprávněných osob, kteří přišli k referendu a platně odhlasovali z celkového počtu 680 oprávněných osob. Z celkového počtu 680 osob je 298 platných hlasujících 43,4 %.

Další podmínkou zákona o referendu je to, že musí pro platnou otázku ANO či NE hlasovat nadpoloviční většina oprávněných osob, z těch, kteří přišli hlasovat. Což je splněno u všech tří otázek (pro otázku ANO hlasovalo více jak 96 % z těchto osob).

Po ukončení hlasování ve 22:00 hodin byla za účasti starosty předsedou komise odpečetěna hlasovací urna (tento akt byl také zaznamenán na video), byly vyňaty hlasovací lístky z obálek a sečteny s těmito výsledky:

V seznamu voličů trvale hlášených (oprávněných) osob k hlasování v místním referendu: 686

Vydaných obálek a hlasovacích lístků: 298

Platných odevzdaných hlasovacích lístků: 298

Dnes bude komisí doplněn zápis o hlasování v místním referendu a sečtení hlasů, tak aby splnil náležitosti zákona a bude dále starostou obce odeslán na odbor kontroly ministerstva vnitra a příslušné orgány.

Občané v místním referendu své stanovisko k nové výstavbě vyjádřili. Nyní očekáváme od zastupitelstva bezodkladné naplňování obsahu místního referenda.

Zde si můžete prohlédnout fotogalerii z proběhlého místního referenda:

Místní referendum 28.6.2009 v Květnici
Připravená místnost pro hlasování v místním referendu

 

Místní referendum 28.6.2009 v Květnici
Zástěna k úpravě hlasovacího lístku
Místní referendum 28.6.2009 v Květnici
Vystavený vzor hlasovacího lístku
Místní referendum 28.6.2009 v Květnici
Prostor k úpravě hlasovacího lístku
Místní referendum 28.6.2009 v Květnici
Označený příchod do hlasovací místnosti
Místní referendum 28.6.2009 v Květnici
Domácí mazlíčci dělali často doprovod
Místní referendum 28.6.2009 v Květnici
Byla to i příležitost k setkávání občanů
Místní referendum 28.6.2009 v Květnici
Hlasovací lístky po vynětí z obálek a sečtení komisí
Místní referendum 28.6.2009 v Květnici
NE oprávnění k hlasování museli čekat venku